Class-Representative

S.L Series CR Session Name Roll No Contact Info Students Range
1 2020 2020-2021
Mushfikur Rahman
Shamim Al Hasan
2006011
2006038
mushfiqurhimel75@gmail.com
01634871968
alhasan5392@gmail.com
01968121194
2006001-2006030
2006030-2006060
2 2019 2019-2020
K.M.SADMAN SHAKIB
Sabbir Islam
1906009
1906042
Shakib202496@gmail.com
01771400499
mehedi.sabbir.9809@gmail.com
01862394940
1906001-1906030
1906031-1906060
3 2018 2018-2019
MD. MUHIB AHASAN
MD.ASHEF MORSHED SAIF
1806019
1806045
muhibahasan99@gmail.com
01798909121
Saifmorshed6@gmail.com
01788102470
1806001-1806030
1806031-1806060
4 2017 2017-2018
ARIFUL BARI RIFAT
MD. MUHIBULLAH KHAN
1706010
1706044
arifulbari.gce@gmail.com
01631913704
muhibkhan00045@gmail.com
01689783648
1706001-1706030
1706031-1706060
5 2016 2016-2017
MUNJAR HAFIZ
NUSRAT JAHAN
1606018
1606024
munjarhafizedu@gmail.com
01788841629
nusratjahan16060@gmail.com
01301917455
1606001-1606030
1606001-1606030